Duurzaamheidsaspecten

De Duurzaamheidsaspecten van Nico Sluis Vleeswaren B.V.

In de huidige, maar zeker ook de toekomstige tijd is het van belang dat bedrijven een duurzaamheidsbeleid hebben. Nico Sluis Vleeswaren BV besteedt veel aandacht aan duurzaamheid.

Als leidraad voor de te zetten stappen naar verduurzaming gebruikt Nico Sluis Vleeswaren BV de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld zijn als de duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

Het doel daarvan is: een blauwdruk om tegen 2030 een betere en duurzamere toekomst voor alle mensen en de wereld te bereiken. Nico Sluis Vleeswaren BV heeft natuurlijk ook de doelstelling om dit te bereiken.

Gezien de complexiteit van verduurzamingsprojecten en de soms diffuse meetbaarheid daarvan is Nico Sluis Vleeswaren B.V. gewoon gestart en heeft al een groot aantal zaken gerealiseerd.

Deze staan hieronder genoemd.

Sustainable Development Goals

Gerealiseerde duurzaamheid projecten

Zonnepanelen dak Nico Sluis Vleeswaren

Pand

Zonnepanelen.

 • Op het dak van het pand zijn meer dan 1000 heel efficiënte zonnepanelen geplaatst. Hierdoor wekt de fabriek stroom op voor een groot gedeelte van de eigen behoefte.

Warmte terugwin systeem.

 • 13.000 L warm water beschikbaar.
 • Deze voorraad wordt voornamelijk gebruikt voor de schoonmaak.
 • Wordt gebruikt als proceswater.
 • Wordt gebruikt als vloerverwarming.

CO2 reductie wordt digitaal gemonitord.

Modernste en zuinige koelapparatuur.

Zelfsluitende koeldeuren.

Ledverlichting in het hele pand.

 • Productie en koelcellen met bewegingssensor.

Pand heeft zeer hoge isolatiewaarden.

Afval wordt gescheiden opgeslagen.

Alarmsystemen op processen en machinerieën zodat er:

 • Veilig gewerkt kan worden.
 • Zo min mogelijk verlies of verspilling ontstaat.

Personeel

Er is een huisvestingsregeling.

Iedereen krijgt betaald volgens Eerlijke Lonen CAO.

Personeelslid kan gebruik maken van opleidingstraject, mits meer dan 1 jaar vast in dienst.

Genderneutraal beleid.

Duurzaamheidsaspecten personeel
Duurzaamheidsaspecten grondstoffen

Grondstoffen

Het start- en uitgangspunt is zo duurzaam mogelijk vlees met een keurmerk. Goed voor mens, omgeving en dier.

 • De klant bepaalt en we sluiten niets uit, mits het allemaal aan de warenwettelijke- en geldende regels voldoet

Certificering

 • Voldoet aan alle moderne EG-eisen.
 • BRC gecertificeerd op AA-niveau
 • Gekeurd H.A.C.C.P. procesbeheerssysteem
 • Beter Leven keurmerk